Comuna Râmnicelu este situată la est şi în zona preorăşenească de municipiul Râmnicu Sărat, precum şi în nordul Câmpiei Râmnicului.
Teritoriul administratival al comunei Rîmnicelu este străbătut de la Est la Vest de DN 22 Râmnicu Sărat - Brăila, DJ 202 Râmnicu Sărat - Puieşti şi este traversat de râul Râmnicu Sărat. Comuna Râmnicelu face parte din unitatea mare de câmpie Buzău-Siret, cu subunitatea Câmpia Râmnicelului teritoriul satelor Ştiubei şi Râmnicelu s-au descoperit resturi ceramice apartinând culturilor Sântana de Mureş (sf. sec. III - mijlocul sec. V) şi Dridu (sec. VIII-XI), mărturie a începutului vieţii în aşezări stabile pe aceste locuri.

Carte de oaspeți Galerie Foto

Anunțuri publice

Anunt examen promovare grad profesional

25.09.2019

Primaria comunei Râmnicelu, judetul Buzau vă înştiinţeaza de organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în grad profesional superior celui deţinut a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Râmnicelu, judeţul Buzău în perioada 30 – 31.10. 2019

Publicatie -Delimitare sectii votare

23.04.2019

Publicatie privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European in anul 2019

Dispozitie - Afisaj electoral

12.04.2019

Dispozitia nr. 47 / 2019 - privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral

Decizia nr. 4/20.03.2019 a ANAF BUZAU

29.03.2019

privind repartizarea, pe UAT-uri, pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022, a sumelor defalcate din TVA  pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor sectoarelor și Municipiului București