Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
200 / 2019 Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap Girtoi Nastasia 2019-12-02
201 / 2019 Dispozitie privind rectificarea actului de casatorie nr. 1/2019 2019-12-02
197 / 2019 Dispozitie privind numirea doamnei Eftenaru Mioara Mihaela in functia publica de consilier achizitii publice 2019-11-29
198 / 2019 Dispozitie privind numirea doamnai Coman Gica in functia publica de Inspector asistent 2019-11-29
199 / 2019 Dispozitie privind desemnarea membrilor dincadrul primariei, care sa faca parte din comisia de receptie cantitativa si calitativa pentru construirea unei platform,e de gunoi in comuna Ramnicelu 2019-11-29
194 / 2019 Dispozitie de aprobare a ajutorului de incalzire pentru sezonul rece 2019 - 2020 2019-11-27
195 / 2019 Dispozitie desemnare curator special persoanei cu handicap grav Gartoi Nastasia 2019-11-27
196 / 2019 Dispozitie privind constituirea comisiei speciale pentru intocmirea si actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Ramnicelu 2019-11-27
171 / 2019 Acordare drepturi noi vmg 2019-11-20
172 / 2019 Desemnarea unui curator special pentru persoana cu handicap Mihai Gheorghe 2019-11-20
173 / 2019 Incetare plata vmg titular Dumitrica Joita 2019-11-20
174 / 2019 Incetare plata vmg titular Dumitrache Viorica 2019-11-20
175 / 2019 Incetare plata vmg titular Constantin Marin 2019-11-20
176 / 2019 Incetare plata vmg titular Lepadat Fanel 2019-11-20
177 / 2019 Incetare plata vmg titular Vranceanu Maria 2019-11-20
Înapoi