Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
25 / 2016 alegerea presedintelui de sedinta 2016-06-28
24 / 2016 aprobarea instalării şi utilizării sistemului de supraveghere video IP, în comuna Rimnicelu 2016-06-28
23 / 2018 aprobarea implementarii investiţiei “Modernizare si dotare Camin cultural SAT Stiubei, Comuna Rimnicelu, Judetul Buzau” 2018-05-31
22 / 2018 aprobarea modernizarii unor strazi, din satele componente comunei Rimnicelu, Judetul Buzau, cu finantare din bugetul local pe annul 2018 2018-05-31
21 / 2018 aprobarea atribuirii unui teren si incheierea contractului de comodat între Comuna Rîmnicelu, judetul Buzau si Asociatia Grupul de Actiune Locala „Crivatul de Sud-Est”, cu sediul in Comuna Balta Alba, Judetul Buzau 2018-05-31
20 / 2018 aprobarea amplasarii unor semne de circulaţie în localitatea Rimnicelu 2018-04-26
19 / 2018 prelungirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local persoane in Comuna Rimnicelu incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu-Sărat – ATRAS si S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat 2018-04-26
18 / 2018 modificarea Statului de funcţii aprobat prin Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Rimnicelu nr. 9 din 15 Februarie 2018, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale comunei Rimnicelu 2018-04-26
17 / 2018 aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului " REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE-ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 RÎMNICELU, COMUNA RÎMNICELU, JUDEȚUL BUZĂU" 2018-04-26
16 / 2018 alegerea presedintelui de sedinta 2018-03-29
15 / 2018 implementarea proiectului “Reabilitarea rețelelor de distributie a apei de pe strada Ulița Mare (DJ 203P) și strada Bisericii, localitatea Rîmnicelu, Comuna Rimnicelu, Judeţul Buzău”, conform noilor standard de cost 2018-03-29
14 / 2018 aprobarea unor masuri organizatorie si de functionare a ATRAS Ramnicu Sarat 2018-03-29
13 / 2018 acordarea unui impremut financiar, Serviciului public de apa 2018-03-29
12 / 2018 Infiintarea Serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan 2018-03-29
11 / 2018 Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Compartimentului de asistenta sociala 2018-03-29
Înapoi