Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
31 / 2019 HOTĂRÂRE-privind reactualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ramnicelu 2019-05-30
30 / 2019 HOTĂRÂRE-privind dezmembrarea în parcele a unui teren aparţinând domeniului privat al Consiliului local Râmnicelu, judeţul Buzău 2019-05-30
29 / 2019 H O T Ă R Â R E-privind aprobarea eşalonării restitruirii imprumutului acordat Serviciului public de alimentare cu apa Ramnicelu 2019-05-30
28 / 2019 H O T Ă R Â R E-privind aprobarea iniţierea Studiului de fezabilitate privind proiectul de investiţie “Extindere canalizare in satele Stiubei, Colibaşi şi Fotin, comuna Rîmnicelu, Judeţul Buzău” 2019-05-30
27 / 2019 HOTARARE privind a doua rectificare a bugetului local pe anul 2019 2019-05-30
26 / 2019 HOTĂRÂRE privind indexarea cu rata inflatiei a nivelurile valorilor impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2020 2019-04-22
25 / 2019 HOTARARE-privind aprobarea subventiei pentru transport public local de calatori pe annul 2019 2019-04-22
24 / 2019 HOTARARE privind aprobarea reabilitarii unor strazi situate in Comuna Rimnicelu, Județul Buzău 2019-04-22
23 / 2019 HOTĂRÂRE privind aprobarea participării comunei Ramnicelu, prin Consiliul local, în calitate de asociat -membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PRO GAZ BUZAU 2020” 2019-04-22
22 / 2019 HOTARARE privind aprobarea platii sumei suplimentare ai investitiei “Extindere şi reabilitare grădiniţă cu program normal nr. 2, sat Râmnicelu, comuna Râmnicelu, Judeţ Buzău”din bugetul local 2019-04-22
21 / 2019 HOTARARE privind prima rectificare a bugetului local pe anul 2019 2019-04-22
20 / 2019 H O T Ă R Â R E privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de cel mul trei luni 2019-03-29
19 / 2019 -H O T Ă R Â R E-privind aprobarea Planului local de acţiune pentru annul 2019 în vederea aplicării Strategiei de îmbunătăţire a situaţiei romilor 2019-03-29
18 / 2019 -H O T Ă R Â R E-privind aprobarea bugetului de venituri si cheltueli al Serviciului public de alimentare cu apa, pentru anul fiscal 2019, 2019-03-29
17 / 2019 -HOTARARE-privind aprobarea situaţiilor deosebite de acordare ai ajutoarelor de urgenţă pentru anul 2019 2019-03-29
Înapoi