Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
44 / 2019 HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor şi taxelor speciale pentru unele activităţi ale serviciului public de salubrizare organizat la nivelul U.A.T. comuna RÂMNICELU, judeţul Buzău 2019-07-31
43 / 2019 HOTĂRÂRE privind darea în administrare şi exploatare a serviciului şi sistemului de salubrizare ale comunei RÂMNICELU, judeţul BUZĂU către serviciul "CONSILIUL LOCAL RÎMNICELU – SERVICIUL APA", serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea consiliului local al comunei RÂMNICELU, judeţul BUZĂU 2019-07-31
42 / 2019 H O T Ă R Â R privind organizarea serviciului “CONSILIUL LOCAL RÎMNICELU - SERVICIUL APĂ”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei RÂMNICELU, judeţul Buzău 2019-07-31
41 / 2019 HOTARARE privind înfiinţarea şi organizarea serviciului public de salubrizare la nivelul U.A.T. comuna RÂMNICELU, judeţul BUZĂU 2019-07-31
40 / 2019 HOTĂRÂRE privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din comuna Râmnicelu, Judetul Buzau 2019-07-31
39 / 2019 HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Studiul de fezabilitate ai obiectivului de investiţii „ MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA RÂMNICELU, JUDETUL BUZAU” 2019-07-31
38 / 2019 HOTĂRÂRE privind aprobarea structurii organizatorice a funcţiilor publice locale 2019-07-31
37 / 2019 HOTĂRÂRE privind revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al Comunei Ramnicelu, Judetul Buzau 2019-07-31
36 / 2019 HOTÂRARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Construirea unei platform comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd si dotarea cu echipamente pentru dezvoltarea amenajarilor destinate depozitarii gunoiului de grajd, Ramnicelu, Judetul Buzau” 2019-06-27
35 / 2019 H O T Ă R Â R E privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de cel mul trei luni 2019-06-27
34 / 2019 -HOTĂRÂRE-privind aprobarea modificarii si completarii Programului achiziţiilor publice - 2019 2019-06-27
33 / 2019 HOTARARE privind atribuirea loturilor de teren pentru construirea de locuinte proprietate personala pentru tineri, in conditiile Legii nr. 15 din 2003 2019-06-27
32 / 2019 HOTARAREprivind initierea efectuarii unui schimb de terenuri 2019-06-27
31 / 2019 HOTĂRÂRE-privind reactualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ramnicelu 2019-05-30
30 / 2019 HOTĂRÂRE-privind dezmembrarea în parcele a unui teren aparţinând domeniului privat al Consiliului local Râmnicelu, judeţul Buzău 2019-05-30
Înapoi