Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
4 / 2019 HCL privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Rimnicelu, judeţul Buzau pentru anul 2019 2019-01-31
3 / 2019 HCL privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2019 – 2020 2019-01-31
2 / 2019 HCL privind aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru semestrul II - 2018 2019-01-31
1 / 2019 HCL privind aprobarea Planul de acţiuni şi de lucrări ce vor fi efectuate în anul 2019 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat. 2019-01-31
54 / 2018 stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Rimnicelu, Județul Buzau –familia ocupationala „Administratie”, in anul 2019 2018-12-18
53 / 2018 alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de cel mul trei luni 2018-12-18
52 / 2018 rectificarea bugetului local pe anul 2018 2018-12-18
51 / 2018 propunerile pentru aprobarea stațiilor de autobuze/microbuze pentru îmbarcarea/ debarcarea persoanelor transportate prin curse regulate 2018-12-18
50 / 2018 aprobarea taxelor speciale aferent functionarii Serviciului public de alimentare cu apa, pentru anul fiscal 2019, 2018-12-18
49 / 2018 stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul fiscal 2019 2018-12-18
48 / 2018 a cincea rectificare a bugetului local pe anul 2018 2018-11-29
47 / 2018 aprobarea solicitarii scrisorii de garantiei din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii-SA, plata comisionului de garantare si valoarea proiectulului integrat finantat prin Masura 4/6B al comunei Rimnicelu 2018-11-29
46 / 2018 stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorarii cu pana la 500% a impozitului pentru cladirile si terenurile neingrijite si stabilirea criteriilor de incadrare a cladirilor si terenurilor in categoria imobilelor neingrijite 2018-11-29
45 / 2018 modificarea anexei la HCL nr. 25/2005 privind aprobarea inventarului cuprinzând bunuri imobile: terenuri şi construcţii din domeniului privat al Comunei Rimnicelu, Judetul Buzau 2018-11-29
44 / 2018 a patra rectificare a bugetului local 2018-10-31
Înapoi