Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
20 / 2019 H O T Ă R Â R E privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de cel mul trei luni 2019-03-29
19 / 2019 -H O T Ă R Â R E-privind aprobarea Planului local de acţiune pentru annul 2019 în vederea aplicării Strategiei de îmbunătăţire a situaţiei romilor 2019-03-29
18 / 2019 -H O T Ă R Â R E-privind aprobarea bugetului de venituri si cheltueli al Serviciului public de alimentare cu apa, pentru anul fiscal 2019, 2019-03-29
17 / 2019 -HOTARARE-privind aprobarea situaţiilor deosebite de acordare ai ajutoarelor de urgenţă pentru anul 2019 2019-03-29
16 / 2019 -HOTĂRÂRE-privind aprobarea organigramei, numarul de personal si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului, precum si serviciilor publice de interes local subordinate consiliului local, pentru anul 2019, 2019-03-29
15 / 2019 -HOTĂRÂRE-privind aprobarea Programului achiziţiilor publice pentru anul 2019 2019-03-29
14 / 2019 HOTARARE-privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019 2019-03-29
13 / 2019 -HOTĂRÂRE-pentru aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2018, 2019-03-29
12 / 2019 HOTARARE privind aprobarea reactualizarii indicatorilor tehnico-economici ai investitiei “Extindere şi reabilitare grădiniţă cu program normal nr. 2, sat Râmnicelu, comuna Râmnicelu, Judeţ Buzău” 2019-02-28
11 / 2019 HOTÂRARE privind aprobarea reactualizarii indicatorilor tehnico-economici ai investiţia „Modernizare drumuri de interes local în comuna Râmnicelu și construire Pod trafic ușor peste raul Ramnicu Sărat în satul Știubei, Comuna Râmnicelu, Județul Buzău” 2019-02-28
10 / 2019 -HOTĂRÂRE-privind stabilirea locurilor in care pot fi instalate pe domeniul public, amenajari provizorii 2019-02-28
9 / 2019 HOTARÂRE privind stabilirea unor masuri privind inlocuirea literei “î” cu litera “â”in denumiria localitatii 2019-02-28
8 / 2019 HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii pășunilor din proprietatea privată a comunei Râmnicelu 2019-02-28
7 / 2019 HOTĂRÂRE privind stabilirea componenței echipei mobile ce va asigura intervenția de urgență în cazurile de violență domestică. 2019-02-28
6 / 2019 HOTĂRÂRE privind neasumarea responsabilitatii UAT Comuna Râmnicelu, a organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor –cadru pentru achizitia produselor, precum si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023 2019-02-28
Înapoi