Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
51 / 2018 propunerile pentru aprobarea stațiilor de autobuze/microbuze pentru îmbarcarea/ debarcarea persoanelor transportate prin curse regulate 2018-12-18
50 / 2018 aprobarea taxelor speciale aferent functionarii Serviciului public de alimentare cu apa, pentru anul fiscal 2019, 2018-12-18
49 / 2018 stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul fiscal 2019 2018-12-18
48 / 2018 a cincea rectificare a bugetului local pe anul 2018 2018-11-29
47 / 2018 aprobarea solicitarii scrisorii de garantiei din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii-SA, plata comisionului de garantare si valoarea proiectulului integrat finantat prin Masura 4/6B al comunei Rimnicelu 2018-11-29
46 / 2018 stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorarii cu pana la 500% a impozitului pentru cladirile si terenurile neingrijite si stabilirea criteriilor de incadrare a cladirilor si terenurilor in categoria imobilelor neingrijite 2018-11-29
45 / 2018 modificarea anexei la HCL nr. 25/2005 privind aprobarea inventarului cuprinzând bunuri imobile: terenuri şi construcţii din domeniului privat al Comunei Rimnicelu, Judetul Buzau 2018-11-29
44 / 2018 a patra rectificare a bugetului local 2018-10-31
43 / 2018 aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale in perioada 2018-2020 la nivelul comunei Rimnicelu, județul Buzău 2018-10-31
42 / 2018 HOTĂRÂRE privind darea în administrare a unor bunuri imobile, proprietate publică a UAT Comuna Rimnicelu către Şcoala Gimnazială Nr. 1 Rimnicelu 2018-10-31
41 / 2018 “ Infiintare distributie gaze naturale in comuna Rimnicelu, judetul Buzau” 2018-10-31
40 / 2018 aprobarea reactualizarii si prelungirii Planului Urbanistic General al Comunei Rîmnicelu 2018-10-31
39 / 2018 aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai investitiei “Sistem public centralizat de canalizare al apelor uzate menajere in localitatea Rimnicelu, comuna Rimnicelu, Judetul Buzau” 2018-10-31
38 / 2018 aprobarea reactualizarii indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Extindere şi reabilitare grădiniţă cu program normal nr. 2, sat Rîmnicelu, comuna Rîmnicelu, Judeţ Buzău” 2018-10-31
37 / 2018 alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de cel mul trei luni 2018-09-20
Înapoi