Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
10 / 2018 aprobarea bugetului de venituri si cheltueli al Serviciului public de alimentare cu apa, pentru anul fiscal 2018, 2018-02-15
9 / 2018 aprobarea organigramei, numarul de personal si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului, precum si serviciilor publice de interes local subordinate consiliului local, pentru anul 2018, 2018-02-15
8 / 2018 aprobarea situatiilor deosebite de acordare a ajutoarelor de urgenta in anul 2018 2018-02-15
7 / 2018 HOTĂRÂRE- privind aprobarea Programului achiziţiilor publice pentru anul 2018 2018-02-15
6 / 2018 aprobarea bugetului local pe anul 2018 2018-02-15
5 / 2018 aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II - 2017 2018-01-30
4 / 2018 organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018 – 2019 2018-01-30
3 / 2018 aprobarea Planul de acţiuni şi de lucrări ce vor fi efectuate în anul 2018 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat. 2018-01-30
2 / 2018 aprobarea taxei speciale de salubritate pentru anul 2018, 2018-01-30
1 / 2018 Acoperirea definitiva a deficitului din excedentul bugetar aferent anului 2017 2018-01-08
65 / 2017 alegerea presedintelui de sedinta 2017-12-22
64 / 2017 Stabilirea salariilor functionarilor publici si personalului contractual din administratia publica local 2017-12-22
63 / 2017 aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul fiscal 2018 2017-12-22
62 / 2017 Modificarea si completarea Programului anual de achizitii publice 2017-12-22
61 / 2017 Rectificare buget 2017 2017-12-22
Înapoi