Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
5 / 2013 Hotărâre privind aprobarea unui raport de evaluare şi vânzarea unui teren proprietarului construcţiei 2013-01-31
4 / 2013 hotărâre privind dezmembrarea în parcele a unui teren apartinand domeniului privat 2013-01-31
3 / 2013 Hotărâre privind aprobarea Programului de audienţe al consilierilor locali pe anul 2013 2013-01-31
2 / 2013 Hotărâre privind organizarea reţeleoi şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2013 - 2014 2013-01-31
54 / 2012 Hotarare privind aprobarea taxelor si impozitelor locale (abrogarea HCL nr. 47/2012) 2012-12-31
53 / 2012 rectificarea bugetului local pe anul 2012 2012-12-27
52 / 2012 Aprobarea bugetului de venituri si cheltueli al Serviciului public de apă pentru anul 2012 2012-12-27
51 / 2012 HOTARARE cu privire la avizarea documentatiei de delegarea a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza teritorial/administrativa a Asociatiei de Dezvoltare Intercomuitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat către S.C Transport Urban Călători S.A Rm.Sărat 2012-12-27
50 / 2012 Hotarare cu privire la scoaterea traseelor Rimnicu Sarat – Rimnicelu si Rimnicu Sarat - Stiubei din programul judetean de transport si introducerea lui in programul local de transport public al Asociatiei ATRAS, precum si mandatarea Asociatiei ATRAS sa exercite dreptul de a delega gestiunea serviciului de transport public local de persoane 2012-12-27
49 / 2012 Aprobarea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de cel mult trei luni 2012-11-29
48 / 2012 Rectificarea şi completarea bugetului local pe anul 2012 2012-11-29
47 / 2012 Aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul fiscal 2013 2012-11-29
46 / 2012 Aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2013 2012-10-31
45 / 2012 aprobarea exercitiului bugetar pe trimestrul III 2012 2012-10-31
44 / 2012 desemnarea apărătorului în vederea reprezentării Consiliului local Rîmnicelu, în instanţa de Contencios administrativ. 2012-09-26
Înapoi