Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
16 / 2013 aprobarea folosirii excedentului bugetar / fondului de rulment 2013-04-25
15 / 2013 aprobarea unor masuri de administrare a pajistilor comunale 2013-04-25
14 / 2013 Aprobarea vânzării directe a unei suprafeţe de 733 mp proprietarului unei construcţii 2013-03-28
13 / 2013 Aprobarea cazurilor deosebite de acordare a ajutoarelor de urgenţă pentru anul 2013 2013-03-28
12 / 2013 Aprobarea Programului anual al achiziţiilor de bunuri şi servicii 2013-03-28
11 / 2013 Aprobarea organigramei, statului de funcţii si numnărului de personal pentru anul 2013 2013-03-28
10 / 2013 aprobarea bugetului local pe anul 2013 2013-03-28
9 / 2013 Aprobarea încheierii exerciţiului bugetar pe anul 2012 2013-03-28
1 / 2013 privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari ce vor fi efectuate in anul 2013 de catre persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat 2013-01-31
8 / 2013 hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta 2013-02-28
7 / 2013 hotarare privind aprobarea unor masuri pentru intocmirea Nomenclatorului stradal 2013-02-28
6 / 2013 hotarare privind aprobarea unor masuri privind distribuirea apei potabile 2013-02-28
5 / 2013 Hotărâre privind aprobarea unui raport de evaluare şi vânzarea unui teren proprietarului construcţiei 2013-01-31
4 / 2013 hotărâre privind dezmembrarea în parcele a unui teren apartinand domeniului privat 2013-01-31
3 / 2013 Hotărâre privind aprobarea Programului de audienţe al consilierilor locali pe anul 2013 2013-01-31
Înapoi