Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
12 / 2013 Aprobarea Programului anual al achiziţiilor de bunuri şi servicii 2013-03-28
11 / 2013 Aprobarea organigramei, statului de funcţii si numnărului de personal pentru anul 2013 2013-03-28
10 / 2013 aprobarea bugetului local pe anul 2013 2013-03-28
9 / 2013 Aprobarea încheierii exerciţiului bugetar pe anul 2012 2013-03-28
1 / 2013 privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari ce vor fi efectuate in anul 2013 de catre persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat 2013-01-31
8 / 2013 hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta 2013-02-28
7 / 2013 hotarare privind aprobarea unor masuri pentru intocmirea Nomenclatorului stradal 2013-02-28
6 / 2013 hotarare privind aprobarea unor masuri privind distribuirea apei potabile 2013-02-28
5 / 2013 Hotărâre privind aprobarea unui raport de evaluare şi vânzarea unui teren proprietarului construcţiei 2013-01-31
4 / 2013 hotărâre privind dezmembrarea în parcele a unui teren apartinand domeniului privat 2013-01-31
3 / 2013 Hotărâre privind aprobarea Programului de audienţe al consilierilor locali pe anul 2013 2013-01-31
2 / 2013 Hotărâre privind organizarea reţeleoi şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2013 - 2014 2013-01-31
54 / 2012 Hotarare privind aprobarea taxelor si impozitelor locale (abrogarea HCL nr. 47/2012) 2012-12-31
53 / 2012 rectificarea bugetului local pe anul 2012 2012-12-27
52 / 2012 Aprobarea bugetului de venituri si cheltueli al Serviciului public de apă pentru anul 2012 2012-12-27
Înapoi