Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
51 / 2017 rectificare buget local 2017-09-29
50 / 2017 numirea reprezentantilor consiliului local Rimnicelu, in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale nr. 1 Rimnicelu, Comuna Rimnicelu, Judetul Buzau 2017-09-29
49 / 2017 aprobarea Programului multianual 2017-2018 pentru realizarea contorizarii la nivel de bransament pentru toate gospodariile bransate la sistemul de alimentare cu apa al U.A.T. Comuna Rimnicelu. 2017-08-31
48 / 2017 aprobarea Devizului General al investiției "Modernizare drumuri locale, in comuna Rîmnicelu, Judeţul Buzău" 2017-08-31
47 / 2017 implementarea proiectului “Modernizare drumuri locale in comuna Rimnicelu, judetul Buzau” prin Măsura 4/6B. „ Dezvoltarea satelor ” lansată de GAL ”Crivatul de Sud-Est” în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 2017-08-31
46 / 2017 modul de intocmire a Registrului agricol al comunei Rimnicelu 2017-08-31
45 / 2017 Aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018 2017-08-31
44 / 2017 executia bugetului de venituri si cheltueli, pe semestrul I - 2017 2017-08-31
43 / 2017 rectificarea bugetului local 2017-08-31
42 / 2017 aprobarea contributiei din bugetul local, pentru finalizarea investiţiei „Modernizare drumuri de interes local în comuna Rimnicelu și construire Pod trafic ușor peste raul Ramnicu Sărat în satul Știubei, Comuna Rimnicelu, Județul Buzău" 2017-07-27
41 / 2017 aprobarea statului de functii urmare aprobarii salarizarii 2017-07-27
40 / 2017 aprobarea salariilor de baza pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului, precum si serviciilor publice aflate in subordinea Consiliului local al Comunei Rimnicelu, Județul Buzau 2017-07-27
39 / 2017 alegerea presedintelui de sedinta 2017-06-29
38 / 2017 stabilirea unor masuri de organizatre si de functionare, a Compartimentului de salubrizare al localitatii 2017-06-29
37 / 2017 rectificare buget local 2017-06-29
Înapoi