Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
3 / 2018 aprobarea Planul de acţiuni şi de lucrări ce vor fi efectuate în anul 2018 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat. 2018-01-30
2 / 2018 aprobarea taxei speciale de salubritate pentru anul 2018, 2018-01-30
1 / 2018 Acoperirea definitiva a deficitului din excedentul bugetar aferent anului 2017 2018-01-08
65 / 2017 alegerea presedintelui de sedinta 2017-12-22
64 / 2017 Stabilirea salariilor functionarilor publici si personalului contractual din administratia publica local 2017-12-22
63 / 2017 aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul fiscal 2018 2017-12-22
62 / 2017 Modificarea si completarea Programului anual de achizitii publice 2017-12-22
61 / 2017 Rectificare buget 2017 2017-12-22
60 / 2017 Rectificarea bugetului local pe anul 2017 2017-11-29
59 / 2017 aprobarea iniţierii proiectului de investiţii “Construire retea electrica de joasa tensiune, in noul cartier de locuinte al comunitatii locale de romi, sat Rimnicelu, comuna Rîmnicelu, Judeţul Buzău”. 2017-10-31
58 / 2017 aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Extindere şi reabilitare grădiniţă cu program normal nr. 2, sat Rîmnicelu, comuna Rîmnicelu, Judeţ Buzău” 2017-10-31
57 / 2017 aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati in urma studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie “Reabilitarea rețelelor de distribuire a apei de pe strada Ulița Mare (DJ 203P) și strada Bisericii, localitatea Rîmnicelu, Comuna Rimnicelu,Judeţul Buzău” 2017-10-31
56 / 2017 aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati rezultați in urma elaborarii studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție ”EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ȘI CONSTRUIRE STAȚIE DE EPURARE IN COMUNA RÎMNICELU, JUDEȚUL BUZĂU” 2017-10-31
55 / 2017 aprobarea taxei speciale de rebransare la Sistemul public de alimentare cu apa 2017-10-31
54 / 2017 rectificarea bugetului pe anul 2017 al Serviciului public de apa 2017-10-31
Înapoi