Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
36 / 2018 modificarea si completarea Nomenclatorul stradal al Comunei Rîmnicelu, Judeţul Buzău, 2018-09-20
35 / 2018 aprobarea obiectivului de investiţie „ MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA RIMNICELU, JUDETUL BUZAU” 2018-09-20
34 / 2018 Aprobarea celei de-a treia rectificare de buget pe anul 2018 2018-09-20
33 / 2018 declararea investitiei “Construire platform comunala de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd in Comuna Rimnicelu, Judetului Buzau”de utilitate publica si interes local 2018-08-24
32 / 2018 aprobarea unor masuri privind exploatarea si intretinerea podului trafic usor – sat Stiubei, comuna Rimnicelu 2018-08-24
31 / 2018 declararea investitiei ”Sistem public centralizat de canalizare al apelor uzate menajere-statie de epurare in localitatea Rimnicelu, Judetul Buzau” de utilitate publica si de interes local 2018-08-24
30 / 2018 modificarea si completarea Statului de functii al aparatului de specialitate 2018-08-24
29 / 2018 A doua Rectificare a bugetului local 2018-08-24
28 / 2018 aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei “Sistem public centralizat de canalizare al apelor uzate menajere in localitatea Rimnicelu, comuna Rimnicelu, Judetul Buzau” 2018-07-31
27 / 2017 aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I - 2018 2017-07-31
26 / 2018 Rectificarea bugetului local pe anul 2018 2018-07-31
25 / 2016 alegerea presedintelui de sedinta 2016-06-28
24 / 2016 aprobarea instalării şi utilizării sistemului de supraveghere video IP, în comuna Rimnicelu 2016-06-28
23 / 2018 aprobarea implementarii investiţiei “Modernizare si dotare Camin cultural SAT Stiubei, Comuna Rimnicelu, Judetul Buzau” 2018-05-31
22 / 2018 aprobarea modernizarii unor strazi, din satele componente comunei Rimnicelu, Judetul Buzau, cu finantare din bugetul local pe annul 2018 2018-05-31
Înapoi