Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
36 / 2017 aprobarea proiectului "IMPACT RÎMNICELU – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Rîmnicelu, județul Buzău" în cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.1. 2017-06-12
35 / 2017 aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Modernizare drumuri locale, in comuna Rîmnicelu, Judeţul Buzău” 2017-05-31
34 / 2017 aprobarea Planul local de acţiune împotriva poluării cu nutrienti proveniţi din surse agricole 2017-05-31
33 / 2017 aprobarea unor fonduri din bugetul local, pentru amenajarea unui grup sanitar în care funcționeaza sectia de politie locală 2017-05-31
32 / 2017 stabilirea prețului la apa potabilă produsă și distribuită, precum si unele masuri de oreganizare/exploatare pentru Serviciul de Apă 2017-05-31
31 / 2017 constituirea structurii de specialitate in domeniul urbanismului, amenajarii teritoriului si autorizarii lucrarilor de construire/desfiintare la nivelul comunei Rimnicelu 2017-05-31
30 / 2017 aprobarea modificarii si completarii Strategiei locale de dezvoltare durabila a comunei Rimnicelu pentru perioada 2014-2020 2017-04-28
29 / 2017 trecerea unui teren din domeniul privat in domeniul public, modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniul public al Comunei Rîmnicelu, Județul Buzău. 2017-04-28
28 / 2017 dezmembrarea în parcele a unui teren aparţinând domeniului privat al Consiliului local Rîmnicelu, judeţul Buzău 2017-04-28
27 / 2017 aprobarea participarii la Programul competitiv de finanțare: ”Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți” prin construirea unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd, și dotarea cu echipamente pentru dezvoltarea amenajărilor existente destinate depozitării gunoiului de grajd, comuna Rîmnicelu, Judeţul Buzău” 2017-04-28
26 / 2017 aprobarea modificarii si completarii statului de functii, al numarului de posturi, din cadrul aparatulului de specialitate al primarului, institutiilor si serviciilor publice de interes local, subordinate consiliului local 2017-04-28
25 / 2017 aprobarea presedintelui de sedinta 2017-03-23
24 / 2017 aprobarea bugetului de venituri şi cheltueli a Serviciului public de distribuire a apei potabile pentru anul 2017 2017-03-23
23 / 2017 aprobarea situaţiilor deosebite de acordare ai ajutoarelor de urgenţă pentru anul 2017 2017-03-23
22 / 2017 aprobarea Programului achiziţiilor publice pentru anul 2017 2017-03-23
Înapoi