Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
60 / 2017 Rectificarea bugetului local pe anul 2017 2017-11-29
59 / 2017 aprobarea iniţierii proiectului de investiţii “Construire retea electrica de joasa tensiune, in noul cartier de locuinte al comunitatii locale de romi, sat Rimnicelu, comuna Rîmnicelu, Judeţul Buzău”. 2017-10-31
58 / 2017 aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Extindere şi reabilitare grădiniţă cu program normal nr. 2, sat Rîmnicelu, comuna Rîmnicelu, Judeţ Buzău” 2017-10-31
57 / 2017 aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati in urma studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie “Reabilitarea rețelelor de distribuire a apei de pe strada Ulița Mare (DJ 203P) și strada Bisericii, localitatea Rîmnicelu, Comuna Rimnicelu,Judeţul Buzău” 2017-10-31
56 / 2017 aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati rezultați in urma elaborarii studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție ”EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ȘI CONSTRUIRE STAȚIE DE EPURARE IN COMUNA RÎMNICELU, JUDEȚUL BUZĂU” 2017-10-31
55 / 2017 aprobarea taxei speciale de rebransare la Sistemul public de alimentare cu apa 2017-10-31
54 / 2017 rectificarea bugetului pe anul 2017 al Serviciului public de apa 2017-10-31
53 / 2017 rectificarea bugetului local pe anul 2017 2017-10-31
52 / 2017 alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de cel mul trei luni 2017-09-29
51 / 2017 rectificare buget local 2017-09-29
50 / 2017 numirea reprezentantilor consiliului local Rimnicelu, in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale nr. 1 Rimnicelu, Comuna Rimnicelu, Judetul Buzau 2017-09-29
49 / 2017 aprobarea Programului multianual 2017-2018 pentru realizarea contorizarii la nivel de bransament pentru toate gospodariile bransate la sistemul de alimentare cu apa al U.A.T. Comuna Rimnicelu. 2017-08-31
48 / 2017 aprobarea Devizului General al investiției "Modernizare drumuri locale, in comuna Rîmnicelu, Judeţul Buzău" 2017-08-31
47 / 2017 implementarea proiectului “Modernizare drumuri locale in comuna Rimnicelu, judetul Buzau” prin Măsura 4/6B. „ Dezvoltarea satelor ” lansată de GAL ”Crivatul de Sud-Est” în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 2017-08-31
46 / 2017 modul de intocmire a Registrului agricol al comunei Rimnicelu 2017-08-31
Înapoi