Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
18 / 2018 modificarea Statului de funcţii aprobat prin Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Rimnicelu nr. 9 din 15 Februarie 2018, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale comunei Rimnicelu 2018-04-26
17 / 2018 aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului " REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE-ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 RÎMNICELU, COMUNA RÎMNICELU, JUDEȚUL BUZĂU" 2018-04-26
16 / 2018 alegerea presedintelui de sedinta 2018-03-29
15 / 2018 implementarea proiectului “Reabilitarea rețelelor de distributie a apei de pe strada Ulița Mare (DJ 203P) și strada Bisericii, localitatea Rîmnicelu, Comuna Rimnicelu, Judeţul Buzău”, conform noilor standard de cost 2018-03-29
14 / 2018 aprobarea unor masuri organizatorie si de functionare a ATRAS Ramnicu Sarat 2018-03-29
13 / 2018 acordarea unui impremut financiar, Serviciului public de apa 2018-03-29
12 / 2018 Infiintarea Serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan 2018-03-29
11 / 2018 Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Compartimentului de asistenta sociala 2018-03-29
10 / 2018 aprobarea bugetului de venituri si cheltueli al Serviciului public de alimentare cu apa, pentru anul fiscal 2018, 2018-02-15
9 / 2018 aprobarea organigramei, numarul de personal si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului, precum si serviciilor publice de interes local subordinate consiliului local, pentru anul 2018, 2018-02-15
8 / 2018 aprobarea situatiilor deosebite de acordare a ajutoarelor de urgenta in anul 2018 2018-02-15
7 / 2018 HOTĂRÂRE- privind aprobarea Programului achiziţiilor publice pentru anul 2018 2018-02-15
6 / 2018 aprobarea bugetului local pe anul 2018 2018-02-15
5 / 2018 aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II - 2017 2018-01-30
4 / 2018 organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018 – 2019 2018-01-30
Înapoi