Știri și evenimente

ANUNT DEZBATERE PUBLICA BUGET LOCAL 2018

07.02.2018

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul comunei Rimnicelu supune dezbaterii publice următoarele proiecte de hotărâre :

1. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea bugetului local pentru annul 2018.

-iniţiator Primar: Dumitru Stanciu

SOLVIT - Soluții la probleme legate de drepturile dvs. europene

07.02.2018

Sunteți cetățean al UE sau întreprindere cu sediul în UE și vă confruntați cu obstacole în alt stat membru, cauzate de faptul că o autoritate publică nu se conformează legislației europene?

 

Apelați la SOLVIT.

 

Anunt Publicitar

22.11.2017

Initiere Proiect de Hotarare 

Anunt concurs de ocupare functii contractuale

18.09.2017

Consiliul local Rîmnicelu, cu sediul în Comuna Rîmnicelu, str. Unirii, nr. 188, județul Buzău, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale, după cum urmeaza:

 

Memorandum - Curtea Europena a Drepturilor Omului

04.05.2017

Memorandumul „Măsuri privind diseminarea principiilor ce derivă din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului ce vizează neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public”

Anunt concurs de ocupare a functii contractuale

17.03.2017

Consiliul local Rîmnicelu, cu sediul în Comuna Rîmnicelu, str. Unirii, nr. 188, județul Buzău, organizează concurs pentru ocuparea a funcţiilor contractuale vacante, după cum urmeaza:

A)-Sef Serviciu public de alimentare cu apa si canalizare

B)-Sef Serviciu Voluntar pentru Situatii de Urgenta

Anunt - Amanare concurs

14.03.2017

In conformitate cu prevederile art. 38 lit. a) din HOTĂRÂREA nr. 286 din 23 martie 2011(*actualizată*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, se amana concursul organizat in data de 15.03.2017, respective, 17.03.2017, pentru ocuparea postului contractual vacant de referent urbanism, cu 15 zile lucratoare.

 

Urmatoarele date de sustinere a concursului, sunt 4 si 6 aprilie 2017, orele 10, respectiv, 12.

Motive: neaprobarea bugetului local pe annul in curs.

 

Conducerea institutiei

Primar

DUMITRU STANCIU

Anunt concurs de ocupare a functii contractuale

17.02.2017

Primăria Comunei Rîmnicelu, cu sediul în Comuna Rîmnicelu, str. Unirii, nr. 188, județul Buzău, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale vacante, după cum urmeaza:

Referent de specialitate -Compartimentul urbanism si amenajarea teritoriului – 1 post,

Referent – Compartiment achiziții publice – 1 post

Înapoi