Știri și evenimente

Anunt Publicitar

22.11.2017

Initiere Proiect de Hotarare 

Anunt concurs de ocupare functii contractuale

18.09.2017

Consiliul local Rîmnicelu, cu sediul în Comuna Rîmnicelu, str. Unirii, nr. 188, județul Buzău, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale, după cum urmeaza:

 

Memorandum - Curtea Europena a Drepturilor Omului

04.05.2017

Memorandumul „Măsuri privind diseminarea principiilor ce derivă din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului ce vizează neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public”

Anunt concurs de ocupare a functii contractuale

17.03.2017

Consiliul local Rîmnicelu, cu sediul în Comuna Rîmnicelu, str. Unirii, nr. 188, județul Buzău, organizează concurs pentru ocuparea a funcţiilor contractuale vacante, după cum urmeaza:

A)-Sef Serviciu public de alimentare cu apa si canalizare

B)-Sef Serviciu Voluntar pentru Situatii de Urgenta

Anunt - Amanare concurs

14.03.2017

In conformitate cu prevederile art. 38 lit. a) din HOTĂRÂREA nr. 286 din 23 martie 2011(*actualizată*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, se amana concursul organizat in data de 15.03.2017, respective, 17.03.2017, pentru ocuparea postului contractual vacant de referent urbanism, cu 15 zile lucratoare.

 

Urmatoarele date de sustinere a concursului, sunt 4 si 6 aprilie 2017, orele 10, respectiv, 12.

Motive: neaprobarea bugetului local pe annul in curs.

 

Conducerea institutiei

Primar

DUMITRU STANCIU

Anunt concurs de ocupare a functii contractuale

17.02.2017

Primăria Comunei Rîmnicelu, cu sediul în Comuna Rîmnicelu, str. Unirii, nr. 188, județul Buzău, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale vacante, după cum urmeaza:

Referent de specialitate -Compartimentul urbanism si amenajarea teritoriului – 1 post,

Referent – Compartiment achiziții publice – 1 post

Delimitarile sectiilor de votare

03.11.2016

Dispozitia nr. 183/2016 privind modificarea delimitarii unor sectii de votare la nivelul satului Rimnicelu, com. Rimnicelu, jud. Buzau, pentru obtinerea avizului conform al Autoritatii Electorale Permanente, in vederea repartizarii automate a unor alegatori nerepartizati

Anunt examen de promovare in functia de Sef serviciu

29.08.2016

 

Consiliul local al comunei Rîmnicelu, judetul Buzău, prin aparatul de specialitate al Primarului Comunei Rimnicelu, organizează examen de promovare in functia de Sef serviciu, in cadrul Serviciului public de alimentare cu apa.

Delimitarile sectiilor de votare din RIMNICELU

25.04.2016

Dispozitie nr. 72 - privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare, in vederea desfasurarii alegerilor locale din data de 5 iulie 2016

Anunt licitatie publica deschisa

03.03.2016

LICITATIE

 

         „Primaria Rimnicelu, cu sediul in Comuna Rimnicelu, Judetul Buzau, organizeaza licitatie publica deschisa in data de 28.03.2016, ora 10, pentru concesionarea suprafetei de 540 mp teren pentru investiţii având ca obiect activităţi economice, industriale, de producţie sau de depozitare. Caiertul de sarcini si taxele aferente participarii la licitatie, se pot optine la sediul institutiei. Informatii la numarul de telefon 0238575707”.

Anunt concurs de ocupare a functiei contractuale de Asistent medical comunitar

07.12.2015

 

Primaria comunei Rîmnicelu, judetul Buzău, organizează concurs de ocupare a unei funcţii contractuale, in cadrul compartimentului de Asistenţă socială comunitară;

-Denumirea postului : Asistent medical comunitar;
-Nivelul studiilor : Şcoală postliceală sanitară;
-Vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: minim şase luni 

Anunt reorganizare concurs de ocupare a functiei contractuale de Inspector

14.05.2015

Primaria comunei Rimnicelu, judetul Buzau vă înştiinţeaza de reorganizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a functiei contractuale de Inspector de specialitate, in cadrul Compartimentului administrare a patrimoniului, investitii si programe de dezvoltare, in aparatul de specialitate al primarului comunei Rimnicelu.

Înapoi