Anunt concurs de ocupare a functii contractuale
2017-03-17 19:18:50

Consiliul local Rîmnicelu, cu sediul în Comuna Rîmnicelu, str. Unirii, nr. 188, județul Buzău, organizează concurs pentru ocuparea a funcţiilor contractuale vacante, după cum urmeaza:

A)-Sef Serviciu public de alimentare cu apa si canalizare

B)-Sef Serviciu Voluntar pentru Situatii de Urgenta

 

Concursurile se vor desfăşura la sediul Primăriei Comunei Rîmnicelu, astfel:

-Proba scrisă în data de 10 aprilie 2017, ora 10,00

-Interviul în data de 12 aprilie 2017, ora 12,00

 

Condiţiile generale de participare la concurs:

 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 3 din H.G. nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru, privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Condiţiile specifice:

 

Pentru funcția contractuală de Șef Serviciu alimentare cu apa si canalizare: pregatire in domeniul serviciilor publice de apă si canalizare. Vechime - minim 3 ani.

Pentru funcția contractuală de Șef Serviciu voluntar pentru situatii de urgenta: Cursuri de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta, cu o vechime in voluntariat de minim 3 ani.

 

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi se vor depune la sediul Primăriei Comunei Rîmnicelu în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, până pe data de 31 martie 2017, ora 16,00. Informaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs și bibliografia se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Rîmnicelu, persoană de contact Hotescu Nicolae, telefon 0238575707, în zilele lucrătoare, începând cu data de 17 martie 2017.

 

Bibliografia si alte detalii in atasament.

Înapoi