ANUNT DEZBATERE PUBLICA BUGET LOCAL 2018
2018-02-07 11:24:04

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul comunei Rimnicelu supune dezbaterii publice următoarele proiecte de hotărâre :

 

1. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea bugetului local pentru annul 2018.

-iniţiator Primar: Dumitru Stanciu

 

Proiectul de hotărâre iniţiat, expunerea de motive, precum şi rapoartele compartimentelor de specialitate, sunt afişate la sediul Primăriei Rîmnicelu şi pot fi consultate de persoanele interesate.

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris, până la data de 12.02.2018, pe adresa Primăria comunei Rimnicelu, str. Unirii nr. 188, judeţul Buzău, pe fax, la nr. 0238575708 sau la adresa de e-mail: primaria_rimnicelu@yahoo.com.

 

Secretar, Nicolae Hotescu

Înapoi