Anunt Publicitar
2017-11-22 10:32:07

Anunt Publicitar

 

JUDEŢUL BUZĂU

   Primăria Comunei

     RÎMNICELU

   Nr. 1848/21.11.2017

 

 

 

 

ANUNŢ PUBLICITAR

cu privire la initierea proiectului de hotarare

pentru majorarea taxelor si impozitelor locale pe anul 2018

 

 

 

              În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată, a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum si a Legii nr. 227/2015 - Codul Fiscal, modificata si completata, Primarul comunei Rîmnicelu, iniţiază Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea majorarii taxelor si impozitelor locale pe anul 2018.

     Proiectul de hotărâre iniţiat, expunerea de motive, precum şi rapoartele compartimentelor de specialitate, sunt afişate la sediul Primăriei Rîmnicelu şi pot fi consultate de persoanele interesate.

     Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de hotărâre pot fi transmise în scris către secretatul comunei, până la data de 20 decembrie 2017.

     Pe baza propunerilor transmise, proiectul de hotărâre va fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei ordinare din 28 decembrie 2017.

 

 

 

               Rîmnicelu

         21 Noiembrie 2017                                                  Secretar,

                                                                                    Nicolae Hoţescu

 

 

Înapoi