Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
1 / 2020 privind acoperirea deficitului bugetar din imprumut din fondul de rulment la finele anului 2019 2020-01-08
65 / 2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 2019-12-23
64 / 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de cel mult trei luni 2019-12-16
63 / 2019 privind stabilirea unor masuri de natura salariala incepand cu data de 01 decembrie 2019 2019-12-16
62 / 2019 privind aprobarea tarifului privind contractul de prestari servicii, de ridicare, transport si depozitare deseuri menajere, incheiat cu SC RER SUD SA Buzau 2019-12-16
61 / 2019 privind aprobarea Randamentului financiar al operarii traseului de transport calatori Ramnicu Sarat - Ramnicelu pe anul 2020 si masuri organizatorice si de functionare a Asociatiei de dezvoltare intercomunitara a transportului public in Ramnicu Sarat 2019-12-16
60 / 2019 privind nominalizarea de catre consiliul local, a persoanelor care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale 2019-12-16
59 / 2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 2019-12-16
58 / 2019 privind aprobarea reactualizarii indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Modernizare drumuri de interes local in comuna Ramnicelu si construire pod trafic usor peste raul Ramnicu Sarat in satul Stiubei, com. Ramnicelu, jud. Buzau" 2019-12-16
57 / 2019 privind a patra rectificare a bugetului local pe anul 2019 2019-11-28
56 / 2019 privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Tip V1 - pentru interventia in situatii de urgenta 2019-11-28
55 / 2019 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si deservire, catre Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA - Sucursala Distributie a Energiei Electrice Buzau, asupra terenurilor ocupate de reteaua electrica - nou infiintata - din com. Ramnicelu, jud. Buzau 2019-11-28
54 / 2019 privind modificarea organigramei si a statului de functii, ca urmare a transformarii unor functii de natura contractuala, din aparatul de specialitate al primarului, in posturi aferente functiilor publice 2019-11-28
53 / 2019 privind aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor de pe raza UAT comuna Ramnicelu, care nu se supun inmatricularii 2019-10-31
52 / 2019 privind dezmembrarea in cinci parcele a unui teren apartinand domeniului privat al comunei Ramnicelu, jud. Buzau 2019-10-31
Înapoi