Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
38 / 2020 privind aprobarea modificarii si completarii organigramei, numarul de personal si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului, precum si serviciilor publice de interes local subordonate consiliului local 2020-07-31
37 / 2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 2020-07-31
36 / 2020 privind aprobarea Regulamentului de functionare a platformei de depozitare a gunoiului de grajd, aflata pe domeniul public al comunei Ramnicelu 2020-07-31
35 / 2020 privind validarea mandatului de consilier local al dnei Popescu Ruxanda in cadrul Consiliului local al comunei Ramnicelu, jud. Buzau 2020-07-31
34 / 2020 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al d-lui Burlacu Fanel si declararea ca vacant a locului ocupat de acesta in Consiliul local al comunei Ramnicelu, jud. Buzau 2020-07-31
33 / 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de cel mult trei luni 2020-06-30
32 / 2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 2020-06-30
31 / 2020 privind aprobarea modificarii Actului constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public in Rm. Sarat - ATRAS, la care comune Ramnicelu este membru asociat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare introduse de Codul Administrativ 2020-06-30
30 / 2020 privind stabilirea modalitatii de gestiune a serviciului de utilitate publica Iluminat public in comune Ramnicelu, jud. Buzau 2020-06-30
29 / 2020 privind stabilirea perioadei in care se va efectua actualizarea si publicarea pe pagina de internet a institutiei, a inventarieii anuale a bunurilor care apartin domeniului public si privat ale comunei Ramnicelu, jud. Buzau 2020-06-30
28 / 2020 privind aprobarea achitarii unor datorii de "Consiliul local Ramnicelu - Serviciul apa" catre "SC Electrica Furnizare SA Buzau" 2020-05-28
27 / 2020 privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Eco Buzau 2008" la care comune Ramnicelu este membru asociat 2020-05-28
26 / 2020 privind aprobarea reactualizarii documentatiei tehnice faza DALI pentru investitia "Modernizare drumuri de interes local in comuna Ramnicelu, jud. Buzau" 2020-04-30
25 / 2020 privind aprobarea modificarii si completarii Programului achizitiilor publice pentru anul 2020 2020-04-30
24 / 2020 privind aprobarea unei contributii in suma de 2000lei din bugetul local in vederea sustinerii campaniei de strangere de fonduri "Stop Covid" 2020-04-30
Înapoi