Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
26 / 2020 privind aprobarea reactualizarii documentatiei tehnice faza DALI pentru investitia "Modernizare drumuri de interes local in comuna Ramnicelu, jud. Buzau" 2020-04-30
25 / 2020 privind aprobarea modificarii si completarii Programului achizitiilor publice pentru anul 2020 2020-04-30
24 / 2020 privind aprobarea unei contributii in suma de 2000lei din bugetul local in vederea sustinerii campaniei de strangere de fonduri "Stop Covid" 2020-04-30
23 / 2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 2020-04-30
22 / 2020 privind indexarea cu rata inflatiei a nivelurilor valorilor impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile, in anul fiscal 2021 2020-04-30
21 / 2020 privind aprobarea realizarii Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitie "Infiiintare retea de distributie gaze naturale in comuna Ramnicelu, jud. Buzau" 2020-04-30
20 / 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de cel mult trei luni 2020-03-12
19 / 2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului public de alimentare cu apa pentru anul fiscal 2020 2020-03-12
18 / 2020 privind reorganizare Grupului de Lucru Mixt si a aprobarii Regulamentului de organizare si functionare a acestuia, pentru implementarea Strategiei de imbunatatire a situatiei romilor, la nicelul comunei Ramnicelu, jud. Buzau 2020-03-12
17 / 2020 privind initierea unui proiect de extindere a retelei electrice in noul cartier de romi, in sat Ramnicelu, com. Ramnicelu, jud. Buzau 2020-03-12
16 / 2020 privind actualizare indicatorilor tehnico-economici si devizului revizuit al proiectului "Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Scoala Gimnaziala nr. 1, Ramnicelu, com. Ramnicelu, jud. Buzau" 2020-03-12
15 / 2020 privind aprobarea proiectului si a cererii de finantare a proiectului "Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Scoala Gimnaziala nr. 1, Ramnicelu, com. Ramnicelu, jud. Buzau" 2020-03-12
14 / 2020 privind aprobarea renumerotarii imobilelor conform Nomenclatorului stradal al comunei Ramnicelu, jud. Buzau in vederea introducerii retelei stradale cu numerele postale ale Comunei Ramnicelu in Registrul Electronic al Nomenclaturilor Stradale (RENS) 2020-02-19
13 / 2020 privind acordul Consiliului local al comunei Ramnicelu pentru utilizarea domeniului public al comunei Ramnicelu de catre SC NET ACCES SRL prin SC PROTALCO SA Campina in vederea implementarii proiectului "Contruire retea fibra optica subterana si aeriana in judetul Buzau" 2020-02-19
12 / 2020 privind aprobarea situatiilor deosebite de acordare a ajutoarelor de urgenta pentru anul 2020 2020-02-19
Înapoi