Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
47 / 2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 2020-09-16
46 / 2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 2020-09-08
45 / 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru ai investitiei "Sistem Public centralizat de canalizare al apelor uzate menajere - statie de epurare in localitatea Ramnicelu comuna Ramnicelu, jud. Buzau" 2020-09-08
44 / 2020 privind aprobarea Devizului General al Investitiei "Modernizare drumuri locale in comuna Ramnicelu, jud. Buzau" 2020-08-21
43 / 2020 privind aprobarea reactualizarii indicatorilor tehnico-economici la investitia "Modernizare drumuri de interes local in comuna Ramnicelu si contruire Pod trafic usor peste raul Ramnicu Sarat in satul Stiubei , comuna Ramnicelu, jud. Buzau" 2020-08-21
42 / 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Infiintarea Sistemului de Distributie a Gazelor Naturale in comuna Ramnicelu, jud. Buzau" 2020-08-21
41 / 2020 privind decizia retragerii Comunei Ramnicelu din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "PROGAZ 2020 BUZAU" 2020-08-21
40 / 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta 2020-08-21
39 / 2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al "Consiliul local Ramnicelu - Serviciul public de apa" 2020-08-19
38 / 2020 privind aprobarea modificarii si completarii organigramei, numarul de personal si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului, precum si serviciilor publice de interes local subordonate consiliului local 2020-07-31
37 / 2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 2020-07-31
36 / 2020 privind aprobarea Regulamentului de functionare a platformei de depozitare a gunoiului de grajd, aflata pe domeniul public al comunei Ramnicelu 2020-07-31
35 / 2020 privind validarea mandatului de consilier local al dnei Popescu Ruxanda in cadrul Consiliului local al comunei Ramnicelu, jud. Buzau 2020-07-31
34 / 2020 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al d-lui Burlacu Fanel si declararea ca vacant a locului ocupat de acesta in Consiliul local al comunei Ramnicelu, jud. Buzau 2020-07-31
33 / 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de cel mult trei luni 2020-06-30
Înapoi