Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
20 / 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de cel mult trei luni 2020-03-12
19 / 2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului public de alimentare cu apa pentru anul fiscal 2020 2020-03-12
18 / 2020 privind reorganizare Grupului de Lucru Mixt si a aprobarii Regulamentului de organizare si functionare a acestuia, pentru implementarea Strategiei de imbunatatire a situatiei romilor, la nicelul comunei Ramnicelu, jud. Buzau 2020-03-12
17 / 2020 privind initierea unui proiect de extindere a retelei electrice in noul cartier de romi, in sat Ramnicelu, com. Ramnicelu, jud. Buzau 2020-03-12
16 / 2020 privind actualizare indicatorilor tehnico-economici si devizului revizuit al proiectului "Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Scoala Gimnaziala nr. 1, Ramnicelu, com. Ramnicelu, jud. Buzau" 2020-03-12
15 / 2020 privind aprobarea proiectului si a cererii de finantare a proiectului "Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Scoala Gimnaziala nr. 1, Ramnicelu, com. Ramnicelu, jud. Buzau" 2020-03-12
14 / 2020 privind aprobarea renumerotarii imobilelor conform Nomenclatorului stradal al comunei Ramnicelu, jud. Buzau in vederea introducerii retelei stradale cu numerele postale ale Comunei Ramnicelu in Registrul Electronic al Nomenclaturilor Stradale (RENS) 2020-02-19
13 / 2020 privind acordul Consiliului local al comunei Ramnicelu pentru utilizarea domeniului public al comunei Ramnicelu de catre SC NET ACCES SRL prin SC PROTALCO SA Campina in vederea implementarii proiectului "Contruire retea fibra optica subterana si aeriana in judetul Buzau" 2020-02-19
12 / 2020 privind aprobarea situatiilor deosebite de acordare a ajutoarelor de urgenta pentru anul 2020 2020-02-19
11 / 2020 privind aprobarea organigramei, numarul de personal si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului, precum si a institutiilor si serviciilor publice de interes local, subordonate consiliului local Ramnicelu, pentru anul 2020 2020-02-19
10 / 2020 privind aprobarea Programului achizitiilor publice pentru anul 2020 2020-02-19
9 / 2020 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020 2020-02-19
8 / 2020 privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe baza de bilant la finele anului 2019 2020-02-19
7 / 2020 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2020-2021 in comuna Ramnicelu, jud. Buzau 2020-01-30
6 / 2020 privind aprobarea salarizarii in anul 2020, pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului, familia ocupationala "Administratie" 2020-01-30
Înapoi