Ordinea de zi sedinta ordinara 27 ianuarie 2017
2017-01-19

a).Proiect de hotarare privind aprobarea Planul de acţiuni şi de lucrări ce vor fi efectuate în anul 2017 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat. Initiator: Lazaroiu Dumitru – viceprimar. b).Proiect de hotarare privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017 – 2018. Initiator: Dumitru Stanciu – Primar. c).Proiect de hotarare privind aprobarea modificarea organigramei, numarul de personal si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului, precum si la nivelul serviciilor publice si institutiilor de interes local subordinate consiliului local, pentru anul 2017. Initiator: Dumitru Stanciu – Primar., d).Proiect de hotarare privind aprobarea măsurilor pentru gospodărirea Comunei Rimnicelu pe anul 2017. Initiator: Dumitru Stanciu – Primar. e).-Intrebări, interpelări, petiţii şi informări.
Înapoi