Proiect de hotarare
2016-08-23

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU COMUNA RÎMNICELU PRIMAR -PROIECT DE HOTARARE- privind aprobarea Proiectul de investiţii “CONSTRUIRE STATIE DE EPURARE APE UZATE IN COMUNA RÎMNICELU, JUDEŢ BUZĂU” Primarul comunei Rîmnicelu, Judeţul Buzău, având în vedere : --necesitatea construirii statiei de epurare, este necesar intocmirea unui studiu de fezabilitate pentru acest proiect, -în temeiul prevederilor art. 36-(4) lit.”d” şi a art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare, -în temeiul prevederilor art. 36-(4) lit.”d”, art. 45 ;I art. 115, alin.1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, initiaz prezentul, PROIECT DE HOTARARE: Art.1). Se aprobă Proiectul de investiţii “CONSTRUIRE STAŢIE DE EPURARE APE UZATE IN COMUNA RÎMNICELU, JUDEŢ BUZĂU” Art.2). Se aprobă îniţierea Studiului de fezabilitate pentru Proiectul de investiţii “CONSTRUIRE STAŢIE DE EPURARE APE UZATE IN COMUNA RÎMNICELU, JUDEŢUL BUZĂU” Art.3). Contravaloarea studiului de fezabilitate va fi suportat din bugetul local, capitolul de investiţii. Art.4). Secretarul comunei va face publică, va transmite autorităţilor şi persoanelor interesate prevederile prezentei hotărâri. Iniţiator, Primar, Dumitru Stanciu Avizat, Secretar, Nicolae Hoţescu Înregistrat sub nr. 1322 din data de 12 august 2016
Înapoi