Proiect de hotarare
2019-03-20

a)-Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe annul 2019. Intiator: Dumitru Stanciu – primar. b)-Proiect de hotarare privind aprobarea Programului achizitiilor publice pentru anul 2019. Initiator: Dumitru Stanciu – Primar. c)-Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru anul 2019. Initiator: Dumitru Stanciu– Primar. d)-Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgenta. Initiator: Dumitru Stanciu– Primar. e)-Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltueli al Serviciului public de apa. Initiator: Dumitru Stanciu – Primar f)-Proiect de hotarare privind aprobarea Planului local de masuri privind incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatii rome pentru annul 2019. Initiator: Dumitru Stanciu – primar. g)-Proiect de hotarare privind aprobarea participarii comunei Ramnicelu, prin Consiliul local, in calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociatiei de dezvoltare intercomunitara pentru introducerea gazelor natural in localitate. Initiator: Dumitru Stanciu – Primar. h)-Proiect de hotarare privind aprobarea imprumutrului din Fondul National de Dezvoltare si Investitii pentru proiectul “Modernizare drumuri de interes local si construire pod traffic usor peste raul Ramnicu Sarat, in satul Stiubei comuna Ramnicelu, Judetul Buzau. Initiator; Dumitru Stanciu – Primar. i)-Proiect de hotarare privind aprobarea presedintelui de sedinta pentru o perioada de cel mult trei luni. Initiator: Lazaroiu Dumitru - viceprimar
Înapoi