Proiect de hotarare
2019-04-12

a)-Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltueli, pentru annul 2019. Initiator: Dumitru Stanciu – Primar. b)-Proiect de hotarare privind aprobarea indexarii taxelor si impozitelor locale pentru annul fiscal 2020. Intiator: Dumitru Stanciu – primar. c)-Proiect de hotarare pentru aprobarea participării comunei Ramnicelu prin Consiliul Local, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”. Initiator: Dumitru Stanciu – Primar.
Înapoi