Proiect de hotarare
2019-05-21

a)-Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltueli, pentru annul 2019. Initiator: Dumitru Stanciu – Primar. b)-Proiect de hotarare privind aprobarea reactualizarii Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului comunei Ramnicelu. Intiator: Dumitru Stanciu – primar. c)-Proiect de hotarare pentru aprobarea reesalonarii imprumutului acordat Serviciului public de apa. Initiator: Dumitru Stanciu – Primar. d)-Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de măsuri privind colectarea selectivă a deşeurilor. Initiator: Dumitru Stanciu – Primar. e)-Proiect de hotarare privind dezmembrarea în trei parcele a unui teren aparţinând domeniului privat al Consiliului local Rîmnicelu. Initiator: Dumitru Stanciu-Primar. f).-Intrebări, interpelări, petiţii şi informări.
Înapoi