Proiect de hotarare
2019-06-19

a)-Proiect de hotarare privind organizarea Serviciului public de salubrizare, la nivelul Comunei Ramnicelu, judeţul Buzău. Intiator: Dumitru Stanciu – primar. b)-Proiect de hotarare privind organizarea Serviciului „Consiliul Local Ramnicelu – Serviciul apa” serviciu public de interres local, specializat, cu personalitate juridica, organizat in subordinea Consiliului local al Comunei Ramnicelu, Judetul Buzau. Initiator: Dumitru Stanciu Primar. c)-Proiect de hotarare privind darea in administrare si exploatare a serviciului si sistemului de salubrizare al comunei Ramnicelu, catre Serviciul „Consiliul local Ramnicelu – Serviciul apa” serviciu de interes local specializat, cu personalitate juridica, organizat in subordinea consiliului local al comunei Ramnicelu, Judetul Buzau. Intiator: Dumitru Stanciu – primar. d)-Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de prestare a tarifului si taxei speciale pentru unele activitati ale serviciului de salubrizare organizat la nivelul comunei Ramnicelu. Initiator: Dumitru Stanciu-Primar. e)-Proiect de hotarare privind modernizarea unei parcari auto. Initiator: Dumitru Stanciu-Primar f)-Proiect de hotarare privind aprobarea presedintelui de sedinta pentru o perioada de cel mult trei luni. Initiator: Dumitru Lazaroiu – Viceprimar.
Înapoi