Proiect de hotarare
2019-12-10

a)-Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe annul 2019. -Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finaţe administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii. b)-Proiect de hotarare privind aprobarea propunerilor din randul consilierilor locali privind constituirea comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei. Initiator: Dumitru Stanciu - Primar -Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finaţe administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi c)-c)-c)-Proiect de hotarare privind aprobarea presedintelui de sedinta pentru p perioada de cel mult trei luni. Initiator: Dumitru Stanciu - Primar -Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplina, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, d)-Proiect de hotarare privind aprobarea modului de operare si finantare a activitatii in cursul anului 2020, a S.C. TUC S.A Ramnicu Sarat. Initiator: Dumitru Stanciu – Primar. -Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finaţe administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii. e).-Intrebări, interpelări, petiţii şi informări.
Înapoi