Proiect de hotarare
2020-07-24

PROIECTUL ORDINII DE ZI: a)-Proiect de hotarare privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Burlacu Fanel şi declararea ca vacant a locului ocupat de aceasta în Consiliul Local al Comunei Ramnicelu. -Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. -Comisia de validare b)-Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Popescu Ruxanda -Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. -Comisia de validare c)-Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 -Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finaţe administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ. d)-Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de functionare a platformei de depozitare a gunoiului de grajd, aflată în domeniul public al Comunei Ramnicelu. -Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finaţe administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ.
Înapoi