Proiect de hotarare
2020-08-14

a)-Proiect de hotarare privind decizia retragerii Comunei Ramnicelu, Judetul Buzau din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „PROGRAZ 2020 BUZAU”. -Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finaţe administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ. b)-Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Înfiinţaree Sistemului de Distribuţie a Gazelor Naturale în Comuna Ramnicelu, Judeţul Buzău”. -Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finaţe administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ.
Înapoi