Anunțuri publice

Anunt examen promovare grad profesional

25.09.2019

Primaria comunei Râmnicelu, judetul Buzau vă înştiinţeaza de organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în grad profesional superior celui deţinut a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Râmnicelu, judeţul Buzău în perioada 30 – 31.10. 2019

Publicatie -Delimitare sectii votare

23.04.2019

Publicatie privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European in anul 2019

Dispozitie - Afisaj electoral

12.04.2019

Dispozitia nr. 47 / 2019 - privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral

Decizia nr. 4/20.03.2019 a ANAF BUZAU

29.03.2019

privind repartizarea, pe UAT-uri, pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022, a sumelor defalcate din TVA  pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor sectoarelor și Municipiului București

Decizia nr. 3/19.03.2019 a ANAF BUZAU

29.03.2019

privind repartizarea, pe UAT-uri, pentru anii 2020-2022, a sumelor defalcate din TVA și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

Informare privind modificarile intervenite in activitatea de eliberare a apostilei

01.03.2019

Începând cu data de 16 februarie 2019 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012.

 

Mai multe detalii la adresa - https://bz.prefectura.mai.gov.ro

Înapoi